Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Kyotoavtalet förlängs till 2020

Från 2012
Uppdaterad 08.12.2012 22:37.

FN:s klimatkonferens i Doha i Qatar har beslutat förlänga Kyotoprotokollet till 2020 då det är meningen att ett nytt globalt klimatavtal ska träda i kraft. Utan en förlängning skulle Kyotoavtalet ha upphört att gälla i slutet av det här året.

Det nya åttaåriga avtalet berör bara 15 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. De länder som berörs är de 27 EU-länderna, Australien, Schweiz och åtta andra industrialiserade länder.

Kanada, Japan, Nya Zeeland och Ryssland ställer sig utanför förlängningen. USA har inte ratificerat ens det ursprungliga Kyotoavtalet som förpliktar 35 industrialiserade länder att fram till perioden 2008 - 2012 skära ned utsläppen av koldioxid med minst 5,2 procent från nivån år 1990.

Endast de gamla industriländerna omfattas av Kyotoprotokollet. Nya växande ekonomier som Kina och Indien berörs inte. Kyotoprotokollet är ändå det enda bindande avtalet om minskade utsläpp av växthusgaser.

Vaga löften till fattiga länder

Klimatkonferensen gav också vaga löften om mer stöd till fattiga länder som drabbats av klimatförändringen. U-länderna har krävt 100 miljarder dollar om året för ändamålet, men de egentliga besluten sköts upp till 2013, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Vidare upprepade konferensen ett tidigare beslut om att man år 2015 ska anta ett nytt klimatavtal som berör både fattiga och rika länder.

Alla parter säger att besluten i Doha inte på långt när når upp till vetenskapsmännens rekommendationer om kraftigare nedskärningar.

FN:s klimatmöte i Doha pågick i tolv dagar. Konferensen förlängdes med en dag eftersom man inte ännu i går hade nått något avtal.

"Mycket återstår att göra"

Bland annat FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och EU:s klimatkommissionär Connie Hedegaard har välkomnat överenskommelsen i Doha, samtidigt som de framhåller att mycket återstår att göra.

Miljöorganisationer som Greenpeace är däremot ytterst kritiska och menar att klimatskyddet led ett nederlag.

Diskussion om artikeln