Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Niinistö ser brister i Doha-avtalet

Från 2012
Uppdaterad 10.12.2012 11:41.
Ville Niinistö i Doha
Bild: Karim Jafaar / AFP / Lehtikuva

Resultaten från klimatmötet i Doha har väckt kritik bland miljöorganisationer. Miljöminister Ville Niinistö (Gröna), nyss hemkommen från mötet, ger dem delvis rätt.

- De har rätt i att resultaten inte alls är tillräckliga för att bromsa upp klimatförändringen på det sätt som vetenskaplig forskning visar att man borde göra, säger Niinistö.
Men med tanke på de låga förväntningar man hade inför mötet är resultatet ändå nöjaktigt. Agendan var "ganska svag", och det handlade om en mellansession, konstaterar han.

Enligt Niinistö uppnådde förhandlarna minimikravet - det vill säga man kom överens om en andra fas för det nuvarande Kyotoavtalet som löper ut vid årsskiftet. Avtalet omfattar bindande utsläppsminskningar för en del länder.
Niinistö säger att man också kom överens om ett "bra" arbetsprogram för det nya globala klimatavtal som väntas träda i kraft 2020, och diskussioner nästa år om utsläppsminskningar före 2020.

Utsläppsminskningarna för små

Det största problemet är enligt ministern otillräckliga utsläppsminskningar. - Inte ens i EU-länderna eller i Finland är minskningar på den nivå att de skulle räcka till att hålla den globala uppvärmningen på under två grader.

Kyotoavtalet har kritiserats bland annat för att det omfattar bara 15 procent av de globala utsläppen eftersom stora utsläppsländer som Kina och USA inte är med i avtalet.

Nu behövs bland annat nationella, regionala och lokala lösningar, säger Niinistö.

"Alla väntar på att andra ska göra något"

Inför FN-möten behöver förhandlare mandat för att kunna godkänna internationella bindande beslut.

- Alla borde höja sina utsläppsmål. Nu pågår ett försvarsspel, där alla väntar på att den andra skall agera först, påpekar Niinistö.

Niinistö säger att regeringen nu ska diskutera om hur Finland ska kunna höja sina egna ambitioner.
Klimat- och energistrategin ska enligt planerna uppdateras i början av nästa år.

- Vi har en viktig roll i de internationella förhandlingarna men den försvagas något av att vi faktiskt inte är ett av de länder som gör allra mest. Vi befinner oss i följande kategori - efter länder som Tyskland Danmark och Sverige som gör mer, säger Niinistö.

Läs också Miljöorganisationer risar konferensen i Doha