Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Grönland kan få kinesiska gruvarbetare

Från 2012
Uppdaterad 12.12.2012 08:46.

Politikerna på Grönland har beslutat tillåta import av utländsk billig arbetskraft för att locka investerare. Orsaken är stora malmfyndigheter som internationella gruvbolag vill exploatera med hjälp av gruvarbetare från bland annat Kina.

Det grönländska självstyrelselandstinget Inatsisartut har med klar majoritet antagit en kontroversiell lag som i praktiken tillåter utländska gruvbolag att använda billiga kinesiska arbetare då de ska bryta malm på Grönland.

Kineserna kan betalas en lön som är hälften av vad en grönländsk arbetare skulle betalas för samma jobb. Lagen är en direkt följd av ett förslag som lagts fram av det brittiska gruvbolaget London Mining.

London Mining vill starta en gruva för brytning av järnmalm i Isua strax söder om polcirkeln på södra Grönland, 100 kilometer från kusten. Bolaget vill också bygga en hamn för export av malmen. Denna kuststräcka är isfri året runt.

Gruvbolaget har dock meddelat att projektet inte blir lönsamt om bolaget inte får använda billig kinesisk eller östeuropeisk arbetskraft för att etablera gruvan.

Det finns även andra betydande fyndigheter av metaller på Grönland som utländska gruvbolag väntar på att få exploatera. Grönland självt har inte kapacitet att starta och driva gruvor i större skala.

Lagen som tillåter användning av billig utländsk arbetskraft gäller bara stora projekt med anläggningskostnader på mer än fem miljarder danska kronor (700 miljoner euro) och kallas därför storskalighetslagen.

Kontroversiellt uran

Bland annat finns en stor förekomst av de så kallade sällsynta jordartsmetallerna (erbium, tulium, gadolinium, prometium, cerium, yttrium med flera) nära Narsaq på södra Grönland. Dessa har strategisk betydelse i bland annat elektronik- och militärindustrin. Fyndigheterna på Grönland kan vara världens största, enligt det australiska gruvbolag som undersökt området.

Det finns dock också uran där jordartsmetallerna finns och detta är en känslig fråga både av miljö- och säkerhetspolitiska skäl. Uran är för närvarande förbjudet att bryta på Grönland, men lokalregeringen ska utreda om lagen som förbjuder uranutvinning kan lindras.

Eftersom uran kan användas till att framställa atombomber av den som har teknologin är utvinningen till en del reglerad av internationella konventioner som Grönlands moderland Danmark undertecknat och atomenergiorganet IAEA övervakar.

Därför måste en eventuell uranbrytning (och därmed också utvinning av de värdefulla jordartsmetallerna) också troligen godkännas av regeringen eller folketinget i Köpenhamn.