Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Många väljer svensk skola - utrymmet räcker inte till

Från 2012
Uppdaterad 11.12.2012 11:07.
Bildtext Trots att Karamalmens skola utvidgades för några år sedan är där trångt igen.

Staden har underskattat antalet nya elever på Karamalmens lågstadieskola i Esbo, och skolan kommer snart att ha brist på utrymme. Det här trots att skolan utvidgades för några år sedan.

Nu planeras en paviljong med extra klassrum till skolan.

Bildtext Tony Björk säger att ingen elev ännu har varit tvungen att stå utomhus på grund av utrymmesbrist.

- Paviljongen är ingen bestående lösning, på sikt kommer en ny utvidgning nog att behövas. Det är roligt att så många väljer en svenskspråkig skola i Esbo, men det gör att elevantalet är svårt att förutspå, säger skolans rektor Tony Björk.

Svårt att förutspå

Skolan samsas om utrymme med Musikinstitutet Kungsvägen, så den planerade paviljongen till trots blir det ont om plats i framtiden.

Tony Björk är ändå inte oroad.

- Det löser sig nog, så vitt jag vet har inga elever tvingats stå utomhus. Vi får mycket hjälp från tekniska sidan, det löser sig helt säkert.

Just i huvudstadsregionen är det svårt att gissa hur många elever som kommer att börja grundskolan. Flera familjer är tvåspråkiga och deras val av skola kan inte förutspås tillräckligt tidigt.

- Vi har bedömt att man behöver en tillfällig paviljong i Karamalmens skola. Vi försöker göra vårt bästa för att alla ska ha ändamålsenliga utrymmen, säger Esbos utbildningsdirektör Barbro Högström

Svenska dagvårds- och utbildningsnämnden i Esbo behandlar utrymmesbristen på sitt möte på onsdagen.