Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Utsläpp av svämgödsel i Kronoby polisanmäldes

Från 2012
Bonde i ladugården
Bild: Yle

Miljönämnden i Kronoby kräver att en mjölkgård ska sanera en åker som förorenats av svämgödsel. Slaktavfall som ligger på lägenheten ska grävas ner.

Det var redan i november som miljövårdssekreteraren gjorde en polisanmälan efter att stora mängder svämgödsel runnit ut i en bäck och vidare ut i Larsmosjön. Trots flera inspektioner på gården fortsatte problemen.

Miljövårdssekreteraren beställde då en grävmaskinsentrepenör som byggde en jordvall. En annan entrepenör anlitades för att pumpa gödsel tillbaka i brunnarna.

Vattenprov som tagits i bäcken visar på förhöjda värden av fosfor, kväve och bakterier. Man uppskattar läckaget till mellan 1000 och 2000 kubikmeter svämgödsel.

Miljönämnden förbjöd i tisdags mjölkgården att hantera svämgödsel så att omgivningen förorenas. De förorenade markerna på gården ska saneras. Beträffande bäcken ges inga åtgärdsförslag. Man gör bedömningen att vattenkvalitén kan försämras ytterligare om man försöker gräva bort gödseln utmed bäcken.

Enligt miljövårdssekreterare Karin Björkgård följer man med läget och nya vattenprov kommer att tas i vår.