Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Lagändring gör att fler indrivningar blir rättssak

Från 2012
Uppdaterad 12.12.2012 22:54.
betalning, pengar, faktura

Färre indrivningsbrev och sannolikt fler fall av indrivning i tingsrätten är några följder av att lagen om indrivning av privatpersoner förändras nästa år.

Verkställande direktör Juhani Ollila vid Ok indrivning

Då lagen träder i kraft får indrivningsbyråerna skicka maximalt två kravbrev till den som är skyldig pengar, efter det går processen vidare juridiskt till tingsrätten.

- För konsumenten leder lagförändringen till att den frivilliga inkassoprocessen blir kortare och ärendet kan gå snabbare vidare till tingsrätten, vilket kanske inte är önskvärt för konsumenten. För man måste komma ihåg att den juridiska processen och utsökningen är ett dyrare alternativ än den frivilliga inkasso, säger verkställande direktör Juhani Ollila vid OK indrivning.

Med den nya lagen vill staten begränsa kostnaderna för indrivningen eftersom antalet kravbrev som indrivningsföretagen får skicka begränsas till två. Likaså begränsas också antalet betalningsplaner som indrivningsföretagen får göra upp med den skyldiga till två.

Kostnadsbegränsningar på indrivningarna

Men redan nu har indrivningsföretagen begränsningar på hur mycket indrivningen får kosta. Om räkningen som drivs in är under 250 euro, får indrivningen kosta maximalt 190 euro och per räkning 21 euro. Om räkningen överstiger 250 euro är maximibeloppet för indrivningen 220 euro, 45 euro per räkning.

I och med den nya lagen kommer kostnaderna för inkasso att förändras så att indrivningen för en räkning under 100 euro maximalt får kosta 60 euro. Per indrivningsbrev får inkassoföretaget då debitera maximalt 14 euro.

Om den indrivna räkningen rör sig mellan 100-1000 euro får indrivningen maximalt kosta 120 euro och 24 euro per indrivningsbrev. Om den indrivna räkningen överstiger 1000 euro kan indrivningen kosta upp till 210 euro och maximalt 50 euro per indrivningsbrev.

- I praktiken har vi inte skickat hur många kravbrev som helst i och med att mycket annat hör till frivillig inkasso. Bland annat kör vi mycket med telefoninkasso. Även i en lång inkassoprocess har inkassobreven ofta begränsats till max tre eller fyra. Nu i den nya lagstiftningen kommer de att begränsas till två, vilket kan vara lite, säger Juhani Ollila vid OK indrivning.