Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Söfuk förkastade flera rättelseyrkande

Från 2012

Flera rättelseyrkande förkastades på Svenska Österbottens förbunds samkommunstyrelses möte i går. I yrkanden protesterar anställda på Yrkesakademin i Österbotten mot permitteringarna.

- Det finns inga formfel då YA:s direktion fattat beslut om permitteringarna, säger Alice Lillas som är ordförande i samkommunstyrelsen.

På mötet diskuterade man också mjölkproduktionens framtid. En arbetsgrupp för ladugårdssanering anser att man kunde finansiera mjölproduktion på Yrkesakademin i Österbotten och en renovering av fähuset med hjälp av bland annat avverkning av skog i Tjöck och mjölkförsäljning.
- I nuläget finns inga budgetmedel reserverade för renovering. Men frågan är aktuell och om det blir flera studerande måste vi fundera om, säger Lillas.

För tillfället går 17 personer på alla tre år på linjen. Samkomunstyrelsen antecknade arbetsgruppens rapport för kännedom.

Samkommunstyrelsen beslöt också att sälja byggnaden på Wolffskavägen 27-31 till Fastighets AB Brändö campus för nästan 4 miljoner.