Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Karleby utvärderar privata äldreboenden

Från 2012
Bilden föreställer ett rum som ses genom en glasdörr. I förgrunden syns gröna växter.
Bild: Yle/Ulrika Stagnäs-Lund

Karleby stad överväger att införa ett system med bonus eller sanktioner åt privata äldreboenden. Beroende på hur väl boendena klarar sina uppgifter ska de till exempel kunna belönas med en summa pengar eller ett avtal på lång tid.

Ett kriterium kunde vara hur nöjda de inneboende är. Social- och hälsonämnden vill också att Karleby gör upp gemensamma regler för faktureringen på äldreboendena. Enligt en kartläggning som äldrerådet har gjort kan avgifterna för mat och husrum variera rätt mycket, och det är svårt att jämföra de verkliga summorna som de äldre betalar.