Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Paus i motorvägsbygget

Från 2012
Uppdaterad 12.12.2014 16:48.
marknadsbackstunneln
Bildtext Så kommer Marknadsbackens tunnel att te sig då den är färdig.

Motorvägsbygget mellan Forsby och Kotka har nu pågått i ett år och ungefär en tredjedel av arbetet är slutfört.

Under jul- och nyårshelgen görs dock ett uppehåll i arbetet och därmed störs inte jul- och nyårstrafiken av vägarbetet.

Motorvägsbygget mellan Forsby och Kotka har under det första året förlöpt enligt planerna och arbetet har framskridit enligt det ursprungliga tidsschemat.

Snabbast har arbetet framskridit på vägsträckorna mellan Forsby och Lovisa samt mellan Heinlax och Kyminlinna. På båda dessa avsnitt har över 60 procent av arbetet slutförts. Tredje snabbast har vägavsnittet mellan Abborfors och Pyttis framskridit där redan hälften av arbetet har slutförts.

De första motorvägsavsnitten kommer att tas i bruk redan i slutet av 2013. Då öppnas de vägavsnitt som påverkat trafiken mest - det vill säga sträckorna mellan Forsby och Lovisa, mellan Abborfors och Pyttis och mellan Heinlax till Kyminlinna i Kotka.

Under januari och februari 2013 slutförs sprängningsarbetet i Marknadsbackens tunnel. Den nya motorvägen öppnas i sin helhet hösten 2014. Samtliga vägarrangemang är slutförda i slutet av 2015.