Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Talvivaarautsläpp syns inte i brunnsvattnet i närheten

Uppdaterad 18.12.2012 14:08.

Utsläppet vid Talvivaaragruvan syns inte i brunnsvattnet hos invånarna i närområdet, visar mätningar i november, enligt tidningen Kotiseutu Plus.

Efter att flera invånare kontaktat Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland tog centralen vattenprover från brunnar utanför gruvområdet.

Analyser av proverna visar att utsläppet från gruvan inte har påverkat brunnsvattnet i närområdet.

Nivåerna på mangan, järn och aluminium överskrider myndigheternas kvalitetskriterier och i en brunn fanns det för mycket nickel i vattnet. Men lika höga nivåer som de uppmätta kan även normalt förekomma i brunnsvatten.

Uranhalten i vattenproverna är lägre än gränsvärdet 100 mikrogram per liter.

Nya vattenprover har tagits i december. Grundvattnet påverkas inte lika snabbt av utsläpp som ytvattnet.