Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Investeringstillägg till svinuppfödare

Från 2012
Uppdaterad 19.12.2012 17:36.
Svinfarmare
Bild: Yle

Atria har tagit beslut om ett investeringstillägg till producenter av svinkött. Genom tillägget uppmanar bolaget gårdarna att satsa på köttproduktionen.

I maj lade Atria om tilläggssystemet, förenklade prissättningsgrunderna och förnyade produktionsavtalet. Utgående från responsen man har fått vill företaget utveckla prissättningen ytterligare. På samma gång ska prisspridningen mellan gårdarna krympa betydligt.

Till gårdar som investerar och inleder byggarbeten som utökar antalet slaktsvinsplatser under år 2013 betalas ett investeringstillägg.
- Vi vet att kedjans svingårdar har färdigt många miljötillstånd, men man har ännu inte inlett byggandet, säger Stefan Saaristo, direktör för AtriaSvin och VD för Andelslaget Österbottens Kött.
Enligt Saaristo vill man med investeringstillägget uppmuntra producenterna till byggarbeten. Detta eftersom kedjan har ett stort behov av nya slaktsvinsplatser.