Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Svårt att fälla träd i vinter

Från 2012
Uppdaterad 21.12.2012 07:46.
skogsavverkning i ingå

Inom skogsavverkningen tampas man för tillfället med svåra omständigheter. Mycket snö har fallit på ofrusen mark och det ställer till det för skogsmaskinerna.

Enligt revirinstruktör Lennart Biström vid Södra skogsreviret bjuder den här vintern på en hel del utmaningar inom skogsarbetet.
- Den stora mängden snö som fallit på ofrusen mark kräver specialåtgärder och förarbete att få ut virket till transporterna. Skogsmaskinerna lämnar också mera synliga spår på hyggesplatserna.

Det kom mera snö ute i skärgården och något mindre inåt land men situationen är densamma överallt.

Kör upp spår

Markägare Anders Holmberg i Barösund i Ingå kör ut virket med sin egen traktor från skogen till landsvägen för avhämtning. Först har han varit tvungen att köra upp spår så att snön packas och är bärkraftig på åker och äng.

Den tidigare stormen ledde inte till några större skador att åtgärda i de västnyländska skogarna. Fjolårets skogsarbete är också till största delen slutfört, säger Biström.
- Det finns platser med sporadiska vindfällen som ligger kvar men de mer utsatta platserna har nog åtgärdats.

En varm framtid?

Virkestransporten går till Metsäbotnia och Sappis fabrik i Gerknäs. Både Lennart Biström och Anders Holmberg tror att energiproduktionen kan hålla skogsbranschen på fötter i framtiden.

- Framtiden är på ett sätt oviss. Det sker en massa omstruktureringar inom skogsindustrin. Man kör ner massavedsfabriker och talar om överkapacitet. Likaså sågverksindustrin till ett minimum. Å andra sidan har vi klimatavtal som ställer förpliktelser att göra om koldrivna värmekraftverk och då är flis ett alternativ. Den mängd virke som industrin inte är beredd att köpa går bra att använda till energiproduktion och jag tror det finns en efterfrågan, säger Biström.

Också Holmberg ser ljus i skogen.
- Priset på energived har blivit bättre, även om bränslekostnaderna förstås har stigit.