Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Julfreden utlystes traditionellt i Åbo

Från 2012
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Åbos biträdande stadsdirektör Jouko K. Lehmusto

Julfred

"I morgon, vill Gud,

infaller vår Herres och Frälsares nåderika

födelsefest;och varder förty härigenom en allmän julfred

kungjord och påbjuden, med åtvarning till

envar att denna högtid med tillbörlig andakt

fira, och i övrigt iakttaga ett stilla och fridsamt

uppförande,emedan den, som häremot bryter

samt julhögtiden genom något olagligt eller

otillbörligt förfarande oskärar, gör sig under

försvårande omständigheter förfallen till det

straff, lag och författningar för varje brott och

överträdelse särskilt påbjuda.Slutligen tillönskas stadens samtliga invånare

en fröjdefull julhelg."

Julfreden utlystes traditionellt i Åbo där biträdande stadsdirektör Jouko K. Lehmusto läste upp den traditionella kungörelsen på Brinkalahusets balkong på Gamla Stortorget.

Lehmusto har i tio år utlyst julfreden från Brinkalahusets balkong på julafton men nu går han i pension, och nästa år går uppdraget till någon annan.

Brinkalahusets balkong har använts för ändamålet sedan 1886.

Unik, lång tradition

Traditionen med utlysande av julfred härstammar från medeltiden.

Åbo är den enda stad i Norden där traditionen med att utlysa julfreden har fortlevt nästan obruten ända sedan medeltiden.

Bara krig har satt hinder för utlysandet. Under åren 1917, 1939 och 1945 utlystes inte julfreden i Åbo.

Förr hade julfreden också juridisk betydelse. Brott under jultid kunde få strängare påföljder än under andra tider på året.