Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Räddningverken bedömer brandrisken med precision

Från 2013
Uppdaterad 02.01.2013 13:29.
Bild: YLE/Nora Engström

Räddningsverken runt om i Finland håller ständig koll på var risken för bränder är störst.
En del i det arbetet är att dela upp landet i kvadratkilometer stora områden och klassa områden i fyra klasser beroende på hur hög risken för en brand är just där.

Störst är risken för att en brand ska bryta ut på platser med tät bebyggelse och där det bor mycket människor. De områdena kallas riskklass ett. Thomas Nykvist, brandsynsingenjör på Österbottens räddningsverk i Vasa berättar att man med hjälp av statistik över bränder från de senaste åren har kunnat se i vilka områden flest bränder sker.

Räddningsverket riskbedömmer områden

Programmet är inte längre tillgängligt

- I riskgrupp ett sker flest olyckor och där ska hjälpen planeras så att den är snabbast framme om man jämför med riskklass fyra där det händer färre olyckor. Första räddningsenheten ska vara på plats sex minuter efter alarmet.
I praktiken betyder det här enligt Nyqvist att brandstationen ska ligga nära centrum och vara bemannad dygnet runt.

Thomas Nyqvist
Bildtext Brandsynsinspektör Thomas Nyqvist
Bild: Yle / Luzilla Backa

Utanför stadskärnan finns riskområde två till fyra, där sker enligt statistiken färre olyckor och tiden från att någon alarmerat brandkåren och till att de första brandmännen börjar släcka elden är också längre. Till en brand i riskområde två ska brandmännen hinna inom tio minuter.
- Det betyder att man kan sköte om beredskapen med folk som inte finns på brandstationen hela tiden, säger Nyqvist.
Nyqvist berättar att man i Österbotten är mycket beroende av de frivilliga brandkårerna eftersom de flesta områden är glest bebyggda och hör till de högre riskklasserna.

Från och med den första januari 2013 har inrikesministeriet gett ännu noggrannare anvisningar om hur man ska bedöma risken för bränder i olika områden. Thomas Nyqvist berättar att arbetet på Österbottens räddningsverk inte kommer att påverkas så mycket av de nya direktiven.
- Vi har uppdaterat våra riskanalyser enligt de nya och bättre direktiven, säger Nyqvist