Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Beslut om investeringsstöd dröjer

Från 2013
Uppdaterad 07.01.2013 16:41.
Premarin Oy Ab
Bildtext Premarin vill investera men stöden dröjer.
Bild: Yle/Minna Almark

Båtföretaget Premarin Oy Ab i Skogby är ett av de företag som har ansökt om att få investeringsstöd av staten. Ansökan skickades in i oktober, men det har inte kommit något beslut ännu.

- Lite överraskande är det nog, säger vd Fredrik Kevin. Samtidigt är det förståeligt att det dröjer eftersom det handlar om en hel del pappersarbete. Enligt Kevin kan han inte påbörja det planerade arbetet före han har fått det slutliga beskedet om stöd.

Ett litet företag som Premarin, som har tio heltidsanställda, har möjlighet få 20 procent av en investeringssumma. Planerna är att utveckla hamnen i Predium med hjälp av stödet. Fredrik Kevin har tänkt att två till tre personer kunde anställas till företaget under det här året.

Flera orsaker

Raseborg och Hangö ansökte efter FN-Steels konkurs i juni om status som område i akut strukturomvandling och det innebär bland annat att också små och medelstora företag kan ansöka om strukturomvandlingsstöd. Det är aktiebolaget Novago Företagsutveckling som ägs av de västnyländska kommunerna, som håller i trådarna och hjälper med ansökningarna. I sista hand är det Närings- Trafik- och Miljöcentralen som fattar beslutet vilka företag som fyller alla kriterier och kan få investeringsstöd.

Enligt Novagos vd Carl-Johan Sandström är det flera olika faktorer som gör att processen blir långsam.
- Dels är NTM-centralen överbelastad eftersom allt fler kommuner får status som områden med akut strukturomvandling. Dels handlar det om att företagen själva måste ordna den största delen av finansieringen och i dagens läge kan det vara svårt att få lån från banken. Dessutom kan till exempel byggnadslov dra ut på tiden, säger han.

Beslut först i vår

Enligt Carl-Johan Sandström har 10 till 15 företag i Västnyland skickat in ansökningar om investeringsstöd till NTM-centralen. Men på NTM-centralen meddelar man att de flesta ansökningar är sådana att de snarare kan få landsbygdsstöd än investeringsstöd. Landsbygdsstödet är större, så ur företagarnas synvinkel är det en positiv sak.

På NTM-centralen efterlyser man också flera ansökningar om investeringsstöd från Västnyland eftersom de för tillfället bara är två till tre stycken som uppfyller kriterierna.

Själva besluten om vem som får stöd eller inte kommer att dröja flera månader, säger man också på NTM-centralen.

Speciell situation i Västnyland

Enligt Carl-Johan Sandström skiljer sig situationen för Hangö och Raseborg på många sätt från andra områden som har beviljat status som område i akut strukturomvandling.
- Överlag är stödnivåerna lägre i Nyland eftersom man anser att hjälpbehovet är mindre här, säger han. Det här kan leda till en inkonsekvens i hanteringen av drabbade bolag. Man har inte tänkt sig att Västnyland, som befinner sig så här nära Helsingfors kunde befinna sig i kris, men det här har ändrat. Nu finns det två områden i Nyland som har utlysts till strukturomvandlingsområde.

Förutom Hangö och Raseborg har också området Karkkila-Högfors status som område i akut strukturomvandling.

Det som är speciellt med situationen i Västnyland är också att FN-Steel gick i konkurs och därför inte kan hjälpa till med att koordinera bland annat stödåtgärder. Till exempel får de som blivit uppsagda av Nokia i Salo hjälp av moderbolaget med finansiering av omvandlingen.
- Därför är situationen mer komplicerad och långsammare här, säger Sandström.

Radio Vega Västnyland: Inga beslut ännu om investeringsstöd

Programmet är inte längre tillgängligt