Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Sandudds krematorium satsar på miljövänlig kremering

Från 2013
Uppdaterad 08.01.2013 11:08.
Kremering av avlidna
Bildtext Den vägen ska vi alla vandra.
Bild: Yle

Sandudds krematorium strävar till att bli en finsk föregångare i miljövänlig kremering. Finland har nyligen godkänt nya rekommendationer för att skydda Östersjön det här betyder att krematorierna måste binda sig till att minska på sina utsläpp fram till år 2015.

I månadsskiftet kommer Sandudds krematorium inleda en omfattande renovering. I samband med renoveringen ska också ny reningsapparatur installeras. På grund av att byggnaden är skyddad måste man bygga reningsapparaturen under jorden.

Den nya apparaturen kommer att filtrera föroreningar och kvicksilver från bränngasen. Dessutom kommer man i framtiden att kunna ta till vara den värme som produceras i samband med kremeringarna. Värmen kommer att användas till att värma upp krematoriets lokaler och eventuellt också en fotbollsplan.

Sandudds krematorium kommer att bli det första miljövänliga krematoriet i Finland. I andra nordiska länder har krematorier redan använt sig av liknande apparatur. Varför just de finska krematorierna släpar efter i utvecklingen beror främst på att apparaturen är väldigt dyr. Sandudds krematoriestiftelse kommer att betala över en halv miljon euro för den nya tekniken.

Onormal rusning på krematoriet

Flera kistor står radade och väntar på att skjutsas in i ungnen. Det här är en högst onormal situation, säger Göran Fagerström som är verkställande direktör för Sandudds krematoriestiftelse. Oftast blir det rusning här efter stora helger så som julen, förklarar Fagerström.

Allt flera väljer att bli kremerade idag. Omkring 80 procent av helsingforsborna väljer kremering i stället för begravning. I hela landet är det cirka 40% av befolkningen som kremeras. Antalet växer ändå varje år vilket lägger press på krematorierna.