Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kartläggning av utter i Egentliga Finland

Från 2013
Bild: YLE

Har du sett en utter nyligen? I så fall får du gärna meddela Egentliga Finlands naturskyddsdistrikt om det.

Förfrågan om uttrar i Egentliga Finland har fått en god start. Forskarna är intresserade av förekomsten av utter både i skärgården och inlandet.

Uttern, som tidigare var sällsynt och jagad näst intill utrotning, har återkommit till den finländska naturen. Utterbeståndet i vårt land är nuförtiden stabilt och innefattar cirka 2500 individer.

Förfrågan har gett upphov till 41 svar, varav 33 berör utterobservationer gjorda i Egentliga Finland. De flesta observationerna har gjorts på Kimitoön och i Salo. Uttrar har observerats till och med i ytterskärgården, till exempel på Utö.

Utterobservationer, såväl nya som gamla, kan rapporteras med ett formulär som finns på naturskyddsdistriktets hemsida.

Här kan du rapportera dina utterobservationer

Observationer kan också sändas in per e-post varsinais-suomi@sll.fi eller per post till adressen Egentliga Finlands naturskyddsdistrikt, Martinsgatan 5, 20810 Åbo, eller genom att ringa 02-2355 255.

Forskarna är också intresserade av om uttern har återvänt till Åland. Även gamla observationer från tidigare år eller årtionden kan rapporteras.

Förfrågan utförs av Egentliga Finlands naturskyddsdistrikt, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland och Finlands Viltcentral, Egentliga Finland.

Observationerna kan rapporteras ända fram till i vår.