Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Delad prästtjänst i Hangö?

Från 2013
Uppdaterad 09.01.2013 16:51.
Hangö kyrka
Bild: Yle/Maria Wasström
Programmet är inte längre tillgängligt
Radio Vega Västnyland: Hangö församling krymper - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Antalet församlingsmedlemmar i Hangö svenska församling har under 2000-talet minskat med 820 personer vilket betyder nästan 20 procent.

I snitt har man varje år vinkat adjö till omkring tjugo personer som skrivit ut sig. Ett större problem än utträde är ändå den negativa befolkningstillväxten i Hangö, säger kyrkoherde Anders Laxell. Flera medlemmar dör än det föds nya.

Också den finska församlingen har drabbats av medlemsflykten. Det här leder till att skatteintäkterna minskar och då måste församlingarna se över sin personal.

Anders Laxell, kyrkoherde i Hangö församling
Bild: Yle/Maria Wasström

Många präster på jobb

I dagens läge har dessutom de evangelisk-lutherska församlingarna i Hangö ett oproportionellt högt antal präster. Den båda församlingarna i Hangö har vardera 3 präster, tillsammans 6 präster, vilket i relation till antalet medlemmar är långt mer än kyrkans medeltal.

Därför har den finska församlingen i Hangö föreslagit att församlingarna utreder huruvida en prästtjänst kunde delas mellan de två församlingarna och alltså jobba på båda språken. Kyrkoherde Anders Laxell tycker att initiativet är tänkvärt även om han ser vissa praktiska problem med ett dylikt arrangemang.

Församlingsmedlemmar ska engagera sig

Laxell säger också att en trytande kassakista innebär att församlingsmedlemmarnas engagemang blir allt viktigare. I Hangö försiggår redan nu ett projekt där lekmän utför allt fler uppgifter bland annat i gudstjänsten.

Procentuellt sett har Hangö svenska församling ändå ett högt medlemsantal. Ungefär 85 procent av de svenskspråkiga Hangöborna hör till Hangö svenska församling. Av finländarna i gemen hör numera omkring 76 procent till den evangelisk-lutherska kyrkan.


Också Sjundeå måste spara

Sjundeå svenska församling hör till kyrkliga samfälligheten i Sjundeå där man också kämpar med ekonomin. De tre senaste åren har budgeten varit på minus. I fjol var minuset 70 000 euro.

En orsak till underskottet är att renoveringen av Sjundeå kyrka blev dyr.

En arbetsgrupp har tillsatts för att diskutera vad man ska göra. Under våren ska arbetsgruppen komma med förslag till kyrkofullmäktige. Marcus Nordström är en av medlemmarna i gruppen.

Programmet är inte längre tillgängligt
Radio Vega Västnyland: Marcus Nordström om Sjundeå svenska församling - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Sjundeå svenska församling minskade med 38 personer i fjol och nu är antalet församlingsmedlemmar 1568 personer.