Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kol förmånligare än trä i värmeproduktion

Från 2013
En tredje sopförbränningsanläggning planeras till Alholmen i Jakobstad. Bild: Yle/Eetu Vanhatupa
Bild: Yle/Eetu Vanhatupa

Träbränsle i kraftverk blev dyrare för värmeproduktion, istället bränns mera kol efter årsskiftet.
De statliga pålagorna för förbränning av torv i kraftverk har ökat från 1,9 euro/Mwh till 4,90 euro/Mwh och 2015 är det tänkt att skatten ytterligare ökar till 5,90 euro/Mwh.

Den här skatteökningen har fått mindre trevliga följder för användningen av träbränsle i kraftverk för värmeproduktion. Det finns en koppling mellan torv- och träbränsle i den här frågan och det leder till ökade kostnader också för träbränslets del. Samma koppling gäller inte för produktion av el.
VD Roger Holm vid Alholmens Kraft säger att det blev en markant förändring från och med årsskiftet för Alholmens Krafts del. Kolanvändningen steg mer eller mindre över en natt från cirka 10 procent till 30-50 procent av det bränsle som används.

Tage Fredriksson (branschchef Bioenergia r.f.), Roger Holm (VD Alholmens Kraft), Peter Östman (riksdagsman KD)
Bild: YLE/ Kjell Vikman

Branschchef Tage Fredriksson vid Bioenergia r.f. säger för sin del att politikerna inte varit tillräckligt medvetna om bieffekterna av skattehöjningen på torv och därför har man hamnat i nuvarande situation. Han tvivlar också på intresset bland politiker att försöka få en ändring till stånd.

Energidiskussion i Jakobstad

Programmet är inte längre tillgängligt

Riksdagsman Peter Östman (KD) säger att frågan är viktig och att man måste försöka få en ändring till stånd. Ett problem i sammanhanget är enligt honom att stora frågor av makroekonomisk natur buntas ihop i samband med regeringsförhandlingarna om regeringsprogrammet. Det programmet styr sedan regeringens verksamhet trots att man inte alla gånger känner till följderna i det praktiska livet.

Temadiskussionen om bränslesituationen i landet ordnades i Jakobstad av föreningen Bioenergia och likande temadagar kommer att ordnas i Karleby, Seinäjoki och Kuopio under vårens lopp.