Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Förslag: 50 euros självrisk på receptmediciner

Från 2013
Uppdaterad 19.01.2015 10:58.
Läkare vid sitt bord
Bild: Yle/J-P Inkinen

Vuxna människor ska i framtiden betala 50 euro per år i självrisk för receptbelagda läkemedel. Först för den överstigande delen får man ersättning av Folkpensionsanstalten.

Självrisken gäller inte barn under 18 år, för att reformen inte oskäligt ska drabba barnfamiljerna.

En arbetsgrupp vid Social- och hälsovårdsministeriet, som har haft till uppgift att se över läkemedelsersättningarna, står bakom förslaget.

De sjukaste personerna kommer i alla fall att betala mindre för sina läkemedel, eftersom det så kallade läkemedelstaket samtidigt sänks med 140 euro. Nu är läkemedelstaket 670 euro om året.

Diskussion om artikeln