Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Närpes stadsdirektör orolig för sämre service

Från 2013
Uppdaterad 15.01.2013 10:40.
Han-Erik Lindqvist, stadsdirektör  i Närpes.
Bildtext Hans-Erik Lindqvist.
Bild: Yle/Markku Hautala

Att polisens servicebyrå i Närpes ändras till samservicebyrå kan på sikt innebära att servicen är hotad. Det tror Närpes stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist. Han påpekar att en nedgradering av polisens verksamhet i Närpes har skett gradvis under de senaste åren.

Programmet är inte längre tillgängligt
Polisens servicebyrå förändras i Närpes - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

- Efter att ha haft en polisstation i Närpes blev det en servicebyrå, vilket ju ändå är en av statsrådet fastställd byrå, och nu ska det då bli någonting som inte alls hör till polisens servicenät. Det tycker vi inte om, säger Lindqvist.

Orsaken till att polisens servicebyrå i Närpes ändras till samservicebyrå är att polisens servicenät ska omorganiseras. Förändringen innebär att de tre polisdistrikten i gamla Vasa län slås ihop. I framtiden ska det finnas endast polisstationer och samservicebyråer. De lokala servicekontoren, likt det som finns i Närpes, slopas.

Hans-Erik Lindqvist tycker att alternativet lika gärna kunde vara att Närpes servicebyrå i stället uppgraderas till en polisstation.

- Åtminstone motsätter vi oss att de tar bort servicebyrån. Det kommer att utarma landsbygden om polisen flyttar längre bort från landsbygden, säger han.

Inga förändringar enligt polischef

Enligt biträdande polischef Matts Kronqvist kommer förändringarna inte att innebära några omställningar för de som har ärende till polisen. Skillnaden kommer främst att handla om att polisens service i Närpes får samsas om utrymme med flera andra myndigheter.

- Vi har inga planer på att minska på tillståndsservicen i Närpes. Våra planer är att vi också i fortsättningen ska ha öppet alla dagar och att polisens personal ska finnas på plats så att man kan sköta sina ärenden. Reformen ska inte ändra på den operativa verksamheten, säger Matts Kronqvist.

Då det gäller polisstationen i Kristinestad sker inga förändringar. Förslaget till reform har varit på utlåtanderunda i kommunerna. Förändringarna träder i kraft i januari 2014.