Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjöbevakningsstationen i Hangö till Västra hamnen?

Från 2013
Uppdaterad 15.01.2013 17:58.
Bildtext Sjöbevakningen till Västra hamnen i Hangö?

Sjöbevakningsstationen i Hangö kanske flyttas till Västra hamnen.

Gränsbevakningsväsendet har ett sparbehov på 29 miljoner euro, därför ser man nu över sin högsta utgiftspost, det vill säga fastighetshyrorna för sjöbevakningsstationerna.
Alla sjöbevakningsstationer i Finska viken utreder nu var de i sitt område kan hitta en lämplig lokal med en förmånligare hyra.

I Hangö finns det många platser dit sjöbevakningsstationen kunde flytta. Några exempel som finns med i utredningen är stuveribolaget Stevedorings fastigheter i Västra hamnen, det gamla smörmagasinet och den gamla trålarhamnen.

En annan möjlighet kunde vara att dela fastighet med räddningsverket som ligger vid infarten till Hangö.

Den största negativa konsekvensen av en möjlig flytt av Hangö sjöbevakningsstation är att verksamheten splittras eftersom flera av de tänkta fastigheterna saknar hamn.

Det statsägda bolaget Senatsfastigheter äger Hangö sjöbevakningsstations nuvarande fastighet vid frihamnen. Hyreskostnaderna för fastighetsområdet är runt 8 000 euro i månaden.

När det gäller Porkala sjöbevakningsstation står det och faller på ifall gränsbevakningens utbildning flyttar i sin helhet till Imatra. Om det går så, kommer man att söka efter en betydligt mindre fastighet i området mellan Ingå och Porkala, berättar kommmendör Markku Hassinen vid Finska vikens sjöbevakningssektion.

Under våren kommer man att ta ställning till utredningen.
Ett beslut om en eventuell flytt tas troligtvis först i januari 2014.