Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå och Borgå får konkurrens av Estland om gasterminalen

Från 2013
Uppdaterad 17.01.2013 10:06.
Viking Grace överläts till Viking Line
Bildtext Den nya passagerarfärjan Viking Grace använder LNG-gas

Byggs den stora gasterminalen i Borgå eller Ingå? Det kan direktör Björn Ahlnäs på Gasum ännu inte svara på men tillägger att Estland nu figurerar som ett tredje alternativ.

Planerna att bygga en LNG- terminal för flytande naturgas antingen i Tolkis i Borgå eller i Joddböle i Ingå har inte strandat utan väntar på att miljökonsekvensbedömningen ska bli klar under sommaren.

Däremot har alltså ett alternativ kommit till eftersom Gasum också planerar att förena det finska gasnätet med det baltiska. Projektet har ansökt om EU-stöd och om det beviljas kommer gasröret över Finska viken sannolikt att gå mellan Paldiski och Ingå, säger direktör Ahlnäs.

Eftersom sträckan Paldiski - Ingå är kort ser Gasum det som en lämplig förbindelse. Tanken är att röret byggs från Paldiski i Estland till Joddböle i Ingå och sedan vidare genom Ingå till Pölans i Sjundeå där det kan anslutas till det befintliga nätverket.

Oberoende av var själva importterminalen byggs ser det alltså ut som om ett ca 20 kilometer långt gasrör byggs genom Ingå, säger Björn Ahlnäs. Rent tekniskt är det alltså trots detta möjligt att placera själva terminalen i Borgå eller någonstans på den estniska sidan. Ahlnäs vill i det här skedet inte bedöma vilken ort som skulle lämpa sig bäst men antyder att anslutningsröret via Ingå ger Ingå en fördel medan industrin i Sköldvik ger Borgå en viss tyngd.

Miljökonsekvensbedömningen görs under sommaren och också EU-stöden borde klarna under sommaren, uppskattar Ahlnäs.

Ingå och Borgå var de ursprungliga alternativen.

Ingå kommun tog ställning till miljökonsekvenserna.

LNG-lager har varit aktuellt också i Hangö.

Koverhar kunde ta emot Hangölagret för flytande naturgas.