Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländare med och kartlägger gener

Från 2013
Uppdaterad 14.06.2013 16:22.
Bild: Yle

Finländska forskare vid Karolinska institutet har utvecklat bättre metoder för att tolka arvsmassan.

Forskarna har lyckats visa hur vissa proteiner påverkar DNA-sekvenser. Därmed blir det lättare att förstå varför vissa personer - med anlag för en sjukdom - blir sjuka medan andra hålls friska, säger doktoranden Arttu Jolma som är en av forskarna bakom studien.

- Det mänskliga genomet är som en bok skriven på ett främmande språk - vi kan bokstäverna men förstår inte texten. Vi förstår inte heller varför ett mänskligt genom kan skapa en människa medan genomet från en mus skapar en mus. Vi vet inte varför vissa individer löper större risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar eller cancer, säger Jolma. - För att kunna läsa och förstå måste man veta vilka gener som är aktiva, och där
spelar de så kallade transkriptionsfaktorerna - vissa proteiner - en viktig roll. Transkriptionsfaktorernas bindning till DNA-delar påverka genetiska anlag, och det har betydelse för aktiveringen av olika sjukdomar.

Man utgår ifrån att det finns ungefär ett tusental proteiner som kallas transkriptionsfaktorer. Forskarna har nu lyckats ringa in de DNA-sekvenser som 400 av dessa proteiner binds till.

Resultaten publiceras i vetenskapstidskriften Cell.

(Karolinska institutet, Cell)