Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Stor oro för havsöringen

Från 2013
Uppdaterad 21.01.2013 11:15.
Fiskvägen vid dammen i Strömsberg i Borgå
Bildtext Fiskvägen vid dammen i Strömsberg i Borgå
Bild: AG Karlsson/Yle

Från och med årsskiftet gäller skärpta regler för havsöringsfisket i Finska viken.

Närings-, trafik- och miljöcentralen vill rädda havsöringsbestånden genom att skärpa reglerna för bland annat knutavståndet i näten och storleken på den fisk som får tas upp på statens allmänna vattenområde i Finska viken fram till gränsen för den ekonomiska zonen.

I fortsättningen måste fångade öringar som har fettfenan kvar släppas tillbaka i vattnet och minimimåttet för havsöring är 65 centimeter mot 50 tidigare.

Centralen motiverar sitt beslut med att man vill minska risken för att de naturliga bestånden utplånas och att avkastningen för utplanterade öringar förbättras.

Bland yrkesfiskarna finns det missnöje med de nya begränsningarna.

- Sett ur yrkesfiskarnas perspektiv så begränsar det här igen deras möjligheter, säger riksdagsledamot Christina Gestrin (SFP), ordförande för Nylands fiskarförbund.

Bland miljöfolket tas begränsningarna positivt emot, men det behövs ändå mer än begränsningar ute till havs. Enligt Tero Myllyvirta, verksamhetsledare för föreningen Vatten- och luftvård i Östra Nyland och Borgå å, måste fiskvägarna i åarna också fungera så att havsöringen kan fortplanta sig naturligt.

- Fiskarna degenererar så pass mycket på anstalterna att de förlorar sin förmåga att fortplanta sig under naturliga omständigheter.

Enligt Myllyvirta är fiskvägarna i Borgå å ett fungerande exempel.