Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tydliga spelregler för när en politiker är jävig

Från 2013
Uppdaterad 21.01.2013 07:41.
Korsningen Bangatan-Nils Grabbegatan i Karis.
Bildtext Uppdrag i bostadsbolag kräver inte längre jäv i politiken.
Bild: Yle/Marica Hildén

Flera västnyländska politiker är företagare. Och många politiker är också medlemmar i olika bostadsbolag, för det mesta på uppdrag av kommunen. Men hur går det ihop att vara företagare och politiskt aktiv? När är man jävig? De västnyländska företagare och politiker som vi har pratat med anser att spelreglerna är tydliga.

Radio Vega Västnyland: Politiker och företagare

Programmet är inte längre tillgängligt

Flera av de västnyländska kommunalpolitikerna är företagare. Hangös tidigare tekniske direktör Sten Öhman (SFP) har gjort come back i kommunalpolitiken. Han är nyvald vice ordförande för Hangö stadsstyrelse. Numera är han egenföretagare och sysslar med markplanering, men ser ingen större konflikt mellan jobb och politik.
- Jag har några små privata uppdrag i staden som skall genom beslutsförvaltningen. Det är ju väldigt enkelt, man jävar sig när frågan kommer upp. För egen del handlar det om behandlingen i stadsstyrelsen och fullmäktige.

Företagaren Björn Siggberg (SFP) som har varit medlem i Raseborgs stadsstyrelse och nu förslås leda revisionsnämnden i Raseborg är också minoritetsägare i Tolifastigheten i Karis. Raseborgs stad är hyresgäst i fastigheten.
- Jag är minoritetsägare i ett bolag som hyr en del utrymmen till staden. Där valde jag från första början att inte sköta några förhandlingar. Det får styrelseordföranden sköta. Styrelseordföranden i det här fallet representerar staden.

Jäv krävs inte längre i bostadsbolag
Både Siggberg och stadsstyrelseledamoten i Hangö, Barbro Wikberg (SFP) sitter med i flera bostadsbolags styrelser, främst på uppdrag av kommunen. Här har lagstiftningen blivit betydligt bättre, anser Wikberg.
- Tidigare när jag var ordförande i Hangö hyreshus var lagen sådan att man måste jäva sig. Det har ändrat sig nu senaste år. Jag tycker att det är fånigt att du måste jäva dig när sådana saker behandlas där du har den bästa insynen och kunskapen i bolaget. Det var en bra sak att lagen ändrades.

Också Siggberg har jävat sig i frågor som gäller bostadsförsäljning.
- I början under stadsstyrelsen jävade jag mig i frågor som gällde försäljning av vissa bostadsbolag. Efter att jag har konstaterat att jag inte behöver jäva mig längre så gjorde jag det inte i det sista fallet.

Diskussion om artikeln