Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Reparationer av radonhus ger resultat

Från 2013

Över hälften av ägarna till bostäder med hög radonhalt har låtit utföra radonreparationer. Det visar en enkät som hälsoskyddet har låtit genomföra.

I samband med utredningen gjordes radonmätning i 30 bostäder där man gjort radonreparationer men inte mätt radonhalten efter reparationerna.

I medeltal hade radonhalten sjunkit med drygt 79 procent.

Östra Nyland hör till de mest kritiska områdena i Finland vad gäller radon. Radon är en osynlig gas som kan orsaka lungcancer.

I bostäder borde radonhalten inte få överskrida värdet 400 Bq/m3. I nya bostäder borde radonhalten inte få överskrida värdet 200 Bq/m3.

Det enda sättet att få reda på radonhalten är att göra en mätning. Halten i rumsluften påverkas bl.a. av temperaturen ute och inne samt av ventilationen.