Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Reparationer av radonhus ger resultat

Från 2013
Bild: Yle/Mika Kanerva

Över hälften av ägarna till bostäder med hög radonhalt har låtit utföra radonreparationer. Det visar en enkät som hälsoskyddet har låtit genomföra.

I samband med utredningen gjordes radonmätning i 30 bostäder där man gjort radonreparationer men inte mätt radonhalten efter reparationerna.

I medeltal hade radonhalten sjunkit med drygt 79 procent.

Östra Nyland hör till de mest kritiska områdena i Finland vad gäller radon. Radon är en osynlig gas som kan orsaka lungcancer.

I bostäder borde radonhalten inte få överskrida värdet 400 Bq/m3. I nya bostäder borde radonhalten inte få överskrida värdet 200 Bq/m3.

Det enda sättet att få reda på radonhalten är att göra en mätning. Halten i rumsluften påverkas bl.a. av temperaturen ute och inne samt av ventilationen.