Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fler utan jobb i Hangö och Raseborg

Från 2013
Bildtext FN-steels konkurs syns i arbetslöshetssiffrorna
Bild: Yle/ Malin Valtonen

Antalet arbetslösa har ökat i hela Västnyland. Det visar färsk statistik från NTM-centralen.

I Raseborg har antalet arbetslösa ökat markant. På en månad har antalet arbetslösa ökat med 161 personer och arbetslöshetsnivån låg i slutet av året på 9,1 procent. Det innebär att Raseborg arbetslöshetsnivån i Raseborg är fjärde högst i hela Nyland.

Också i Hangö som har den högsta arbetslöshetsnivån i hela Nyland fortsätter antalet arbetslösa att öka. Arbetslöshetsnivån var i slutet av december 12,7 procent. 555 personer var registrerade som arbetslösa arbetssökande.

Också i de övriga västnyländska kommunerna är fler personer utan jobb. I Ingå var arbetslöshetsgraden i slutet av december 5,5 procent. I Sjundeå var motsvarande siffra 4,3 procent. I Lojo var arbetslöshetsnivån 8,8 procent i slutet av förra året.

På ett år har arbetslöshetssiffrorna ökat i hela Västnyland. I Hangö har arbetslöshetsgraden ökat med hela 3,8 procentenheter på ett år.

Diskussion om artikeln