Hoppa till huvudinnehåll

Strömsö

Boskapen hotar människan

Från 2013
Nyfiken komule på Brännbolsta gård i Ingå
Bildtext Boskap stressar jorden, menar forskare.
Bild: YLE/Malin Lindholm

De allt större boskapsbesättningarna utgör ett växande hot mot jordens framtid. Nathan Pelletier och Peter Tyedmers
vid Dalhousie University i Halifax (Nova Scotia, Kanada) fokuserar på tre faktorer kopplade till boskapsproduktion; utsläpp av växthusgaser, konsumtion av biomassa och väteutsläpp.

De målar upp ett mycket dystert framtidsperspektiv. Radikala förändringar måste fås till stånd. Fortsätter efterfrågan att öka som förutspåtts kommer produktion av kött- och äggprodukter 2050 att svara för 70 procent av den totala utsläppsmängd som jorden anses orka med.

Det lämnar lite utrymme för andra utsläppskällor som till exempel transport och energiproduktion, vilka idag står för mer än 80 procent av totala utsläppsmängden. FN beräknar i en rapport från 2006 att boskapshållningen under 2000-talet står för ca 14 procent av utsläppen, främst med dikväveoxid (N2O, populärt kallad lustgas) från konstgödsling och metan från boskapshjordarna. Det är en utveckling som eskalerar i en oroväckande takt, och kanske manar till eftertanke vad beträffar vår egen mathållning.

Studien är publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

PNAS sida med diverse studier, med bl a en forskningsrapport om hur globala, klimatpolitiska beslut inverkar på boskap, landanvändning, bosättning och tryggad livsmedelsproduktion. Forskarteamet består av: Alla A. Goluba, Benjamin B. Henderson, Thomas W. Hertela, Pierre J. Gerberb, Steven K. Rosec och Brent Sohngend.