Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Djup misstroendeklyfta mellan fack och arbetsgivare

Från 2013
Uppdaterad 23.01.2013 17:24.
Bildtext EK:s ordförande Jyri Häkämies träffade FFC:s ordförande Lauri Lyly framför närmare 500 åskådare.
Bild: Lehtikuva / Jarno Mela

Fackcentralen FFC:s manifestation för avtalssamhället blev också en manifestation av den förtroendeklyfta som nu finns mellan arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Vi sitter inte i samma båt, som Kommunfackets förre ordförande Jaakko Eloranta uttryckte det. Häftigast gick Metallfackets Riku Aalto ut: Metallarna hyser inte förtroende för varken arbetsgivarna eller regeringen.

Arbetsgivarnas färska förste man Jyri Häkämies begav sig i dag över Långa bron för att möta närmare 500 ilskna fackmedlemmar. I det som före stylingen kallades Folkets Hus försökte Häkämies i en debatt med bland annat FFC-ordföranden Lauri Lyly överbrygga den nu breda förtroendeklyftan.

Förtroendet för Näringslivet EK som pålitlig avtalspartner har rasat inom facket efter att EK rev upp avtalet om de tre utbildningsdagarna i det så kallade ramavtalet.

Tidpunkten för debatten var årsdagen av det som kallas januariförlovningen. Under brinnande vinterkrig år 1940 godkände arbetsgivaren fackcentralen som avtalspart. Parterna kom också överens om att söka enighet förhandlingsvägen.

Hånskratt mötte Häkämies syn på utbildningsdagarna

Särskilt mycket enighet syntes inte i dag. Häkämies lyckades inte i högre grad skingra motsättningarna. Hans motivering till att främst exportindustrin ville riva upp ramavtalet föll inte i god jord.

- Läget har ändrats, ramavtalet var ett barn av sin tid. Då trodde vi att ekonomin och sysselsättningen går bättre, lydde Häkämies enkla förklaring och salen svarade med en hånfull skrattsalva.

Lyly replikerade att ramavtalet ingicks på exportindustrins villkor, medan Metallfackets ordförande Riku Aalto var betydligt giftigare.

- Vad skulle arbetsgivarna ha sagt om situationen var omvänd, den ekonomiska situationen hade varit gynnsam och en mängd nya jobb hade skapats. Och vi hade sagt att vi har gjort en felbedömning, att det nu krävs lönepåslag på så och så mycket, undrade han.
Också metallfackets medlemmar klagar ibland över att påslagen kunde vara högre. Men då man har ingått ett avtal ska man hålla fast vid det, oberoende av om det är bra eller dåligt. Och inte kan man utgå ifrån att man inte behöver hålla fast vid ett dåligt avtal efter att man har bytt ledning, sa Riku Aalto.

Som läget är nu kan inte ingå ett nytt avtal, fortsatte Aalto. Han sade att det beror på att metallfacket inte har förtroende för sina avtalspartners, varken arbetsgivarna eller landet regering.

Varken EK eller facket vill ha en lönerea

Däremot var både Jyri Häkämies och Lauri Lyly ense om den kommande lönelinjens huvudprincip.

- Diskussionen om en lönerea kan vi avsluta. Jag vet inte ens om någon har föreslagit något sånt, sa Häkämies.

Han underströk ändå vikten av måttliga lönepåslag.