Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Männen dominerar den östnyländska politiken

Från 2013
Uppdaterad 28.01.2013 05:36.
Stadsfullmäktige i Vasa
Bildtext (arkivbild)
Bild: YLE/Mira Myllyniemi

De följande fyra åren sitter männen på ett märkbart större antal stolar under fullmäktigemötena. Det här gäller alla de östnyländska kommunerna.

Speciellt i Sibbo är endast var tredje ledamot är en kvinna, 14 kvinnor mot 29 män. Könsfördelningen i fullmäktige blir ett problem senast då medlemmar ska väljas till utskott och sektioner, där könskvoter ska följas.

Clara Lindqvist från Vårt gemensamma Sibbo
Bildtext Clara Lindqvist är VGS:s enda kvinnliga ledamot.
Bild: YLE / Hanna Othman

Fullmäktigeledamot Clara Lindqvist, Vårt gemensamma Sibbo, säger att man som tur ifjol ändrade förvaltningsstadgarna så att också andra än fullmäktigeledamöter och ersättare få sitta i utskotten. Annars hade utskottsbildandet varit ett svårt pussel i år.

Det är förstås synd att personerna som röstades in i fullmäktige inte då sitter i utskotten och sektionerna. Lindqvist säger att hon ändå inte vill se könskvoterna försvinna eftersom kvinnor i allmänhet inte annars står på sig för att få viktiga poster.

Annette Laaksonen är en av fem kvinnor som sitter på SFP:s sjutton platser i Sibbofullmäktige. Hon är invald för första gången och säger att hon inte kände att det var svårt att komma in i fullmäktige. Hon satsade inte stora summor på någon kampanj, utan tror att hon istället hade nytta av att hon varit föreningsaktiv. Laaksonen säger att hon inte tror att folk funderar på om de röstar på en kvinna eller en man, utan på vilka ärenden kandidaten vill köra.

Männen är flest till antal också i de andra Östnyländska fullmäktige.
Fullmäktige i Borgå har 31 män och 20 kvinnor.
Fullmäktige i Lovisa har 36 män och 23 kvinnor.
Fullmäktige i Lappträsk har 13 män och 8 kvinnor.
Fullmäktige i Mörskom har 12 män och 9 kvinnor.
Fullmäktige i Pyttis har 15 män och 12 kvinnor.

Också det största partiet i kommunerna har få kvinnliga ledamöter.
SFP i Lovisa har 9 kvinnor av 25 ledamöter.
SFP i Borgå har 7 kvinnor av 16 ledamöter.
SFP i Sibbo har 5 kvinnor av 17 ledamöter.