Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland bereder sig på cyberhot

Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Programmet är inte längre tillgängligt

Statsrådet har fattat beslut om en strategi för att bekämpa cyberhot, det vill säga hot som riktar sig mot datanätet.

I strategin konstateras att hot mot datamiljön har blivit allt farligare och kan drabba också statens verksamheter. Som ett datasamhälle är Finland beroende av nätet och nätet är känsligt för störningar.

En trygg cybermiljö ses också som en konkurrensfördel och en möjlighet för Finland. Målsättningen är att Finland år 2016 ska vara en föregångare i världen, då det gäller att vara beredd på cyberhot och att behärska störningar i datanätet.

En cybersäkerhetscentral grundas i samband med Kommunikationsverket.