Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lätt att mäta radonhalter

Från 2013
Uppdaterad 31.01.2013 05:26.
Bild: YLE/Erica Vasama

Hälsoskyddet i Borgå har rett ut hur effektiva radonsaneringar i gamla hus är. Av de 150 hushåll i Östnyland som svarade på förfrågan hade ändå bara en femtedel mätt hur effektiva reparationerna var. Hälsoskyddet gjorde kontrollmätningar i 30 hushåll och i dem hade radonhalterna sjunkit med 79,5 procent.

Radon är en luktfri gas som ökar risken för lungcancer. Varje år får cirka 300 finländare lungcancer bara på grund av radon. Dessutom ökar gasen risken för många andra att insjukna. Den finns i luft och vatten och är ett problem speciellt i Östnyland där den sandhaltiga jordmånen lätt släpper igenom luft.

Det går lätt att mäta radonhalterna i ett egnahemshus. Strålsäkerhetscentralen och Borgå stads livsmedelslaboratorium är två instanser som hyr ut eller säljer utrustning åt privatpersoner. Radonhalterna mäts i bequerel per kubikmeter. Riktvärdet för gamla hus är 400, för nya hus 200 bequerel per kubikmeter.

Åren 2011-2012 mätte Strålsäkerhetscentralen radonhalterna i hus i Östnyland. Medeltalet i hushållen var 367 Bq, alltså nära riktvärdet. Det högsta enskilda värdet som uppmättes var över 8500 Bq.

Radon ett problem i Östnyland

Programmet är inte längre tillgängligt