Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Ändrade kriterier för färdtjänst

Från 2013
Uppdaterad 28.01.2013 05:41.

Inkomstgränserna för att använda sig av färdtjänst i Borgå ser ut att höjas. Det betyder att flera äldre personer kunde använda sig av servicen.

Enligt det förslag som social- och hälsovårdsnämnden får ta ställning till senare i veckan skulle inkomstgränsen stiga till 1200 euro i månaden mot nuvarande 1100 euro. För par är gränsen 2070 euro.
Åldersgränsen för beviljande av färdtjänst är 65 år och en förutsättning är att personen inte kan använda allmänna färdmedel eller bil.
Personer kan använda färdtjänst för att uträtta ärenen i mattaffärer, bank och apotekt.
Man beviljar färdtjänster för högst åtta enkelresor i månaden.