Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Planer på vindkraft och passagerarhamn väckte protester

Från 2013
Uppdaterad 26.01.2013 15:01.
Fjärdskär och Replotbron  i vinterskrud
Bildtext Flera motsätter sig vindkraft på Replot.
Bild: Korsholms kommun/Tommy Lahti

26 anmärkningar kom in angående Korsholms strategiska generalplan. Trots det rätt höga antalet finns det några genomgående teman i anmärkningarna.

26 anmärkningar kom in angående Korsholms strategiska generalplan

Programmet är inte längre tillgängligt

De flesta berör vindkraft på Replot, passagerarhamnen nära Lotsstationen i Södra Vallgrund och en friluftsled i Karperö.

Korsholms utvecklingsdirektör Hans Boije är noga med att påpeka att det inte rör sig om en detaljplan utan en strategisk generalplan.
- När vi har gjort upp planen har vi tagit dubbelt så stora områden än vad som behövs med på kartan. Det märks i anmärkningarna att folk har tagit det på fel sätt.

Ett hett ämne bland anmärkningarna är en passagerarhamn i Lillhamnen nära Lotsstationen i Södra Vallgrund. Bland annat står det så här i en anmärkning; "i planen anges inget kommunalt behov av en passagerarhamn i Lillhamnen, inte heller på regional, nationell eller internationell nivå har uttryckts behov av en ny passagerarhamn i området."
- Det kanske inte behövs en passagerarhamn i Korsholm just nu men vem vet hurudant behovet är om tjugo år, säger Boije.

I planen står att antalet invånare i Korsholm ökar kraftigt och därför behövs den här planen. Den strategiska generalplanen beskriver en vision för Korsholm år 2040. I planen ingår kommunens strategiska utveckling, bostadsområden, koncentrationer av service, industriområden, byområden, vindkraftsområden, näringslivsfunktioner och mycket mer.