Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Allt färre fåglar - men snoken mår bra

Från 2013
Uppdaterad 28.01.2013 21:50.

Allt fler växt- och djurarter i Finland är i farozonen visar Red List Index - ett index över hotade arter som nu för första gången har gjorts upp för Finlands del.

Framför allt fåglarna har minskat i antal. År 2000 var till exempel svarthakedoppingen ännu livskraftig - men 2010 visade det sig att stammen var hotad.
En snabb utarmning har skett också bland en del däggdjur, kärlväxter, mossor och lavar.

Svarthakedopping
Bild: Yle Kuvapalvelu

Det går dock inte dåligt för alla arter.

Snoken mår bättre

Läget har förbättrats för skalbaggar, skinnbaggar och sländor. I och med att snoken har återhämtat sig har indexet stigit också för kräl- och groddjurens del.

- Om läget ska förbättras för de hotade arterna räcker det inte bara med att skapa skyddsområden. Det gäller att värna om mångfalden i naturen, och fokus måste fästas vid allt som har att göra med jord, vatten och naturresurser, konstaterar projektchef Esko Hyvärinen vid Skogsstyrelsen.

Index nästa gång 2020

Indexet för alla arter i Finland är nu 0,88. År 2000 var indexet över 0,87 för fåglarnas del men är nu klart under 0,86.
Siffran ett betyder att alla arter är livskraftiga medan siffran noll innebär att alla arter har dött av utarmning.

Indexet grundas på förändringar i närmare 7 900 olika arters populationer. Resultatet presenteras i tidningen Conservation Biology.

Finland har lovat hejda stoppa utarmningen av naturens mångfald till år 2020. Det är då indexet räknas ut nästa gång.

Diskussion om artikeln