Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Gamla Pernå välrepresenterat i Lovisapolitiken - se kartan

Från 2013
Uppdaterad 19.04.2017 13:49.
Bild av karta där Lovisa stadsfullmäktigeldeamöter 2013-2016 är utprickade.
Bild: Yle

Pernåbornas röst hörs bäst i Lovisafullmäktige. Invånarna i gamla Lovisa och Liljendal har minst representanter bland ledamöterna. Det framgår då man tittar på var de nu sittande ledamöterna bor i jämförelse med de gamla kommungränserna.

Från gamla Liljendal är endast fyra ledamöter invalda. Lena Lindfors, SFP och liljendalbo, säger ändå att man ser till att inte den nordvästra ändan av kommunen glöms bort. Bland annat sitter det liljendalbor i de olika nämnderna, och två av stadsstyrelseledamöterna bor i gamla Liljendal.

Gamla Pernå är alltså bäst representerad i Lovisas stadsfullmäktige. Varje fullmäktigeledamot för talan för ungefär 200 personer. Gamla Lovisa är sämst representerad, där företräder varje ledamot över hälften fler människor, 330 personer. Samma siffra för Liljendal är runt 290 och för Strömfors 240. (baserar sig på invånarantalet i de gamla kommunerna innan sammanslagningen)

Antalet invalda ledamöter från gamla Lovisa är 22, från gamla Pernå 20, gamla Strömfors 13 och gamla Liljendal 4.

Styrelseposterna är också fördelade över hela kommunen; fyra poster finns i Pernå, två poster i Liljendal, två i Lovisa och tre i Strömfors. Överlag är gamla Strömfors bättre representerad i det här fullmäktige än i det förra.

Gula prickar representerar ledamöter som sitter i stadsstyrelsen, röda prickar är vanliga ledamöter i stadsfullmäktige.
Fullmäktigeledamöterna är inte inprickade på deras exakta hemadress på kartan. Istället har vi använt deras gata, by eller annat geografisk landmärke i närheten av hemmet för att pricka in dem på kartan.