Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bra exportkapacitet i Vasa hamn

Från 2013
Uppdaterad 29.01.2013 15:34.
Hamndirektör Teijo Seppelin
Bild: Yle/ Malin Hulkki

Hamnen i Vasa har gjort stora investeringar för att få en bättre export kapacitet. Nu har man en ny ramp, ny lyftkran med 200 tons kapacitet och stort nytt lagringsområde på 18 000 kvadratmeter.

Vasa hamn försöker få i gång exporten

Programmet är inte längre tillgängligt

Hamndirektör Teijo Seppelin hoppas att också energiföretagen i Vasatrakten skall börja gå in för att exportera sina varor via Vasa i stället för hamnarna i Åbo, Raumo och Björneborg.

Tidigare har blanda annat Vasklot bron varit en flaskhals för större transporter till hamnen, men nu är bron åtgärdad. Lyftkapaciteten har också tidigare varit bristfällig, men med den nya kranen har man numera en bra kapacitet också för det här. Vad som ännu behövs är en bättre linjetrafik för att få exporten smidig. Förhandlingar pågår som bäst med industrin i regionen och rederierna för att få matartrafik till Europa från Vasa.

Hittills har det investerats omkring tre miljoner euro i hamnen och nya investeringar kommer ännu att behövas. Inom fem år kommer man bland annat att behöva muddra hamnbassängen dit sediment från stadsfjärden småningom samlas.