Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

SFP-politiker debatterar opinionsmätning om fusioner

Från 2013
Uppdaterad 30.01.2013 11:00.
Bild: YLE

Manipulation och lögn, säger den ena. Underligt att då resultatet inte faller i smaken, blir det liv i luckan, säger den andra. Lyssna på God morgon Österbottens debatt mellan SFP-politikerna Michael Luther och Ulla-Maj Wideroos om den omdiskuterade undersökning som tolkas som att österbottningarna skulle vara positivit inställda till kommunfusioner.

Debatten gick het mellan SFP-politikerna Michael Luther och Ulla-Maj Wideroos om den undersökning som Svenska bildningsförbundet låtit göra. Resultatet tolkades som att österbottningarna är positiva till kommunfusioner.

- Jag är kritisk mot sättet som man ställer frågor. Man utgår från goda resultat i en kommunfusion, vilket man inte har kunnat påvisa i de utredningar som hittills gjorts. En bred utredning konstaterade att fusioner leder till ökade kostnader, servicen flyttar bort från periferin och det blir luckor i demokratin i storkommuner. Undersökningen förutspår att det skulle gå precis tvärtom. Man vilseleder med frågorna, säger Luther som talat med personer som blivit intervjuade i undersökningen.

Programmet är inte längre tillgängligt
Luther vs Wideroos och fusionsundersökningen - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

- Jag har naturligtvis en helt annan uppfattning än Luther. Jag har talat med människor som fått en helt annan uppfattning, kontrar Wideroos. Hela kommunreformen går ut på att man vill stärka kommunens ekonomi, man vill att kommunen ska ha mer inflytande över egen ekonomi o egen service.
- När Michael säger att människorna säger nej till en kommunreform säger de nej på basen av noll utredningar. I dagens situation finns det inte en relevant utredning som visar hur det skulle gå i Korsholm-Vasa, Pedersöre-Jakobstad eller i Sydösterbotten. Jag tycker att det är mycket märkligt att man inte får ställa en fråga som börjar med "om". Man ska inte underskatta dem som svarat i undersökningarna. Jag är säker på att österbottningarna vet vad de har svarat på, säger Wideroos.

Hur borde en undersökning av den här typen formuleras?
- Med enkla raka frågor. "Vill du ha en kommunfusion"? ja eller nej, säger Luther.
- Utan utredning? frågar Wideroos.
Och debatten fortsätter.
- I Korsholm har vi varit med i tre olika utredningar de senaste åren. 1000 sidor utredningsmaterial. Klart att vi kommer in i ytterligare en rumba med det som krävs nu, då ska vi se på de servicestrukturer som är viktiga för kommuninvånarna, men för hela Österbotten, en helhetssyn med sjukvård och yrkesutbildning.
- Lagen säger att vi ska utreda kommunreformer, inte yrkesutbildning. Ni kan inte slingra er i Korsholm längre, ni måste säga om ni gör en utredning med grannkommunerna.

- Det har framförts grova beskyllningar om manipulation och lögner kring den här undersökningen. Det är underligt att då tidningar låter göra en undersökning så är det helt okej, men då SFP gör en där svaren inte motsvarar förväntningarna så blir det liv i luckan, så kan vi inte ha det, säger Ulla-Maj Wideroos.

- Om man målar upp en skön ny värld som inte är verklighetsförankrad och med det styr svaren då är inte undersökningen sanningsenlig, säger Luther.