Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Svenskspråkiga klarar studentexamen bättre

Från 2013
Uppdaterad 30.01.2013 20:08.

Svenskspråkiga skriver bättre i studentexamen men är dåliga i vissa realämnen.

Resulten 2007-2012

Ser man på resultatet i Svenskfinland för alla ämnen är det Katedralskolan i Åbo som ligger i topp år 2012, följt av Lärkan i Helsingfors. Se de gymnasievisa resultaten för 2007-2012!

De svenskspråkiga gymnasisterna klarar sig överlag bättre i studentexamen än de finskspråkiga, visar en utredning av resultaten från de fem senaste åren. Undervisningsrådet emeritus Erik Geber har gjort undersökningen på uppdrag av Svenska kulturfonden.

Över tre fjärdedelar av de svenska gymnasierna placerar sig inom den övre hälften, då alla gymnasier rangordnas efter resultat. De svenskspråkiga skriver bättre i bland annat språk, främst finska och engelska. Vid de svenska skolorna har det till och med skett ytterligare en förbättring jämfört med tidigare resultat.

Grafen visar hur mycket bättre eller sämre de svenskspråkiga är, då man ser till de genomsnittliga poängen. Är linjen på plus innebär det alltså att de svenskspråkiga klarar sig bättre i det ämnet.

De svenskspråkigas svaga område är vissa realämnen, som religion, psykologi, filosofi, geografi och kemi. Enligt Erik Geber är de ämnesvisa skillnaderna rätt stora.

- Skillnaden är oroväckande eftersom de finskspråkiga examinanderna får de högre vitsorden. Så om de svenskspråkiga är tvungna att tävla inom vissa områden med sämre betyg, måste de i stället läsa bättre på intagningsproven. De har ett sämre utgångsläge där de tävlar med de finskspråkiga, säger Geber.

De regionala skillnaderna är mindre på svenskt håll och flera gymnasier som ligger i periferin klarar säg rätt bra. De österbottniska landsbygdsgymnasierna skulle klara sig lika bra som gymnasierna i Helsingfors, om man räknar bort de sämre resultaten i finskan.

- Där skulle det vara enklast att satsa på finskan för att få bättre resultat som helhet, säger Geber.

Läs också

Diskussion om artikeln