Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

"De svenska gymnasierna i Östnyland borde samarbeta"

Från 2013
Uppdaterad 31.01.2013 05:37.
Borgå gymnasium
Bild: YLE/Victoria Riikonen

Gymnasierna i Östnyland kunde samarbeta kring fördjupande kurser i realämnen och kring främmande språk. Det visar en undersökning om svenska gymnasisters resultat i studentexamen de fem senaste åren. Undervisningsrådet emeritus Erik Geber har gjort undersökningen på uppdrag av Svenska kulturfonden.

Lovisa Gymnasium har specialiserat sig på Östersjöbiologi. Det avspeglar sig på att relativt många har avlagt prov i biologi och kemi, det är ovanligt på annat håll i Svenskfinland. Lovisa Gymnasium kunde ta hand om de fördjupande kurserna i biologi och kemi. Borgå Gymnasium kunde i sin tur ta hand om de fördjupande kurserna i religion, filosofi och livsåskådning. I Lovisa har få abiturienter deltagit i realprovet i de här ämnena.

De två starka realämnena i Lovisa är historia och samhällslära. I Borgå Gymnasium har samhällslära och hälsokunskap gått starkt framåt. Borgå Gymnasium särskiljer sig från andra gymnasier genom att omkring 10 abiturienter per gång deltar i provet i evangelisk-luthersk religion.

Ett problem i gymnasierna i Östnyland är att de främmande språken är få utöver engelska, Ett samarbete kring tyska, franska, spanska och ryska är nödvändigt i hela regionen, anser Erik Geber. Här kan Borgå Folkakademi eller medborgarinstituten spela en roll. Sibbo Gymnasium kunde också samarbeta med Brändö Gymnasium kring undervisningen i spanska och italienska. I Kotka svenska samskola har deltagandet i extra främmande språk vairt klent, bara 8 språkprov på 47 elever på tre år.
Gymnasiet i Kotka skulle behöva särskilt stöd för främmande språk och då kunde det vara enklast att samarbeta med de finska gymnasierna i Kotka.

Erik Geber konstaterar också i sin utredning att gymnasieungdomarna i Östnyland är mer tvåspråkiga än i västra Nyland. Medelpoängen i A-finska är på god riksnivå. Däremot är de östnyländska gymnasieungdomarna svagare i modersmålet än medeltalet i Svenskfinland. Det här gäller speciellt textkompetensprovet, där en rätt stor andel får betydligt lägre poäng än i essän.

Läs också