Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kolneutralt Västnyland i sikte

Från 2013
Uppdaterad 31.01.2013 18:02.
Byggnaden med flisvärmeverket vid Åbovägen är 11,5 m. bred, 22 m. lång och drygt 10 meter hög.
Bildtext Flis hjälper Raseborg nå målen, men också raseborgaren ska delta i projektet.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Hangö, Raseborg, Lojo och Sjundeå ska minska sina koldioxidutsläpp med 80 procent fram till år 2030. De här kommunerna och städerna har gått med i projektet Kolneutrala kommuner.

Radio Vega Västnyland: Mot ett kolneutralt Västnyland

Programmet är inte längre tillgängligt

Radio Vega Västnyland: Västnylänningar har tankar om kolutslätt

Programmet är inte längre tillgängligt

Projektet gäller inte enbart den kommunala verksamheten utan tanken är att också näringslivet och invånarna engagerar sig och bidrar genom att till exempel ersätta oljevärme med förnybara energikällor.

Flisvärmeverket i Lojo
Bildtext Lojos flisvärmeverk.
Bild: SYKE/Jorma Korhonen

Med hjälp av ny teknologi, innovationer och kostnadseffektiva lösningar ska man minska utsläppen från industri, boende, trafik och mat.

Västnyland också med i projektet

Hinku-projektet ska minska utsläppen i kommunerna
Bildtext Projektet kallas Hinku
Bild: Yle/Maria Wasström

Projektet startade hösten 2008 men har alltså nu etablerat sig också i Västnyland. Piia Nordström som koordinerar Raseborgs energiprogram säger att man redan fått en bra början då fjärrvärmenätet nu är flisbaserat. Hon tror att det är lätt att övertyga företagarna – av vilka många redan är med – om de ekonomiska fördelarna med att övergå från fossila bränslen till förnybara och tror också att invånarna ska bli allt mer intresserade ju mer information de får.

- Vi har inte råd att använda olja längre, säger Nordström och påpekar att oljekostnaderna för Raseborg har skjutit i höjden trots att oljeförbrukningen har minskat med 27 % sedan 2009.

Utvecklingen av kollektivtrafiken är en viktig åtgärd i strävan att minska utsläppen. Sjundeås kommundirektör Juha-Pekka Isotupa lovordar initiativet att bygga tät och energieffektiv bebyggelse i stationsområdet men understryker att det förutsätter en fungerande tågtrafik.

Ett pressmeddelande om Hinku
Nystad har jobbat mycket för Hinku