Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Barn skall fostras med kärlek och logik enligt ny metod

Från 2013
Uppdaterad 03.07.2015 14:06.
Catarina Mikkonen

I vår ordnas i Kristinestad en föräldraskurs i kraftfrigörande fostran, som bygger på empati och goda relationer mellan barnet och fostraren. Metoden heter Love and Logic.

Nästa veckas tisdag informeras intresserade om föräldrakursen på Christina office i Kristinestad, där också själva kursen kommer att hållas efter sportlovet. Pedagogie magister Catarina Mikkonen från Kristestad har importerat metoden till Finland från USA.

Catarina Mikkonen driver företaget Inspirerande Fostran Finland. Inom ramen för företaget ordnas kurser både för föräldrar och pedagoger. Mikkonen är också ordförande för den finländska stödorganisationen Kraftfrigörande fostran, som finns till för dem som vill bli utbildare i uppfostringsmetoden.

Programmet är inte längre tillgängligt

En av principerna i Love and Logics är att visa empati i stället för ilska. Som förälder blir man ibland tvungen att låta sitt barn ta konsekvensen av ett icke önskvärt beteende. I den situationen är det särskilt viktigt att komma ihåg att visa empati för att stärka relationen. Catarina Mikkonen avråder föräldrarna från att lägga sten på börda genom att visa ilska. I stället ska man hantera situationen med empati.

Programmet är inte längre tillgängligt

Catarina Mikkonen lärde sig metoden för tre år sedan i USA i Denver Colorado. Sommaren 2012 flyttade hon med familjen och företaget Inspirerande Fostan Finland från Helsingfors till Catarinas hemstad Kristinestad.