Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

TS: Flera tusen höftproteser kontrolleras

Från 2013
Uppdaterad 14.06.2013 16:31.
Bild: YLE/Arja Lento

Flera tusen finländare som har fått sin höftled ersatt med en viss typ av implantat kan komma att behöva en ny protes, skriver tidningen Turun Sanomat.

Undersökningar visar att patienter fått vävskador då metallpartiklar - krom och kobolt - lossnat från implantatet i fråga

Nu kallar universitetssjukhusen in patienter som under de senaste tio åren fått sin höft ersatt med just den här protesen.

I Åbo kallas 2 000 patienter till undersökning. I Kuopio handlar det om 1 300 patienter och i Uleåborg och Helsingfors om 3 000 respektive 2 000 patienter.

I fjol rekommenderade Artroplastikföreningen i Finland att höftprotesen inte ska användas.

Enligt föreningen kan upp till var femte patient med implantatet behöva en ny protes.

Föreningen beräknar att 22 000 finländare har den här höftprotesen.