Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Börsanalysen i allas händer?

Från 2013
Uppdaterad 05.02.2013 09:35.

Den enorma informationsmängden i de sociala medierna kan överträffa analytikerna. Det visar forskning som kartlagt trender på forumet Twitter.

Dagligen postas tiotals miljoner meddelanden på de sociala nätverken. Den informationen kan mycket väl avspegla utvecklingen på marknaden.

I dag finns företag som behandlar och distribuerar den informationen till aktörer på finansmarknaden. Arbetet görs maskinellt och datan kategoriseras i positiva och negativa utlåtanden. Redan i dag finns aktörer som enbart handlar med Twitter som grund för sina beslut. Och forskning visar att utgången kan vara bättre, än handel baserat på enskilda expertutlåtanden av analytiker.

Mängden kan inte ha fel

- Det är svårt att automatiskt avgöra om ett utlåtande är positivt eller negativt, men tar man snittet av den mängd meddelanden som postas, får man ett snitt som blir mycket sanningsenligt, säger Kim Holmberg, som forskar i informationsvetenskap vid Åbo Akademi. Dessutom granskar fysiska personer slumpvisa meddelanden, som kontroll.

Inom finansbranschen avvaktar en del ännu, samtidigt som placeringsproffsen vet att man inte kan blunda för trenden.
- Man kan inte följa slumpmässiga budskap, utan enbart tillförlitliga källor. Etablerade medier dominerar nog ännu, men det är klart att förändringen kommer att ske explosionsartat, säger portföljförvaltaren Carolus Reincke.

Ännu nytt fenomen

Utvecklingen har gått väldigt snabbt och för vanliga användare är det svårt att sovra i informationsflödet. Vi är böjda att lita mera på tips som kommer från bekanta.

- Det är inte säkert att en bekants information är mer trovärdig än någon annans, säger placeringsrådgivaren Johan Hultkrantz och tillägger att vi också gärna sprider vidare bekantas information, rätt okritiskt. Det kan bli ett problem, tror han.

Gammalmedia väger tyngst

För placeringsproffs är tillförlitligheten till informationskällan viktigast. Etablerade nyhetsbyråer och obunden etermedia ger rådatan, medan analysen och synpunkterna i exempelvis sociala medier kan komplettera uppfattningen, säger Reincke.

Han är inte oroad för att marknaden ska manipuleras av skenande rykten, så länge man är kritisk till källorna.
- Om någon sprider en nyhet som visar sig vara falsk, har ingen förtroende för den källan längre, så jag ser inga risker i det.