Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa stad vill ändra ungas attityd mot droger

Från 2013
Uppdaterad 05.02.2013 09:46.
Ungdomar firar veckoslut
Bild: Yle

En attitydförändring mot alkohol och droger är nödvändig. Det tycker Vasa stad som nu satsar på drogförebyggande arbete, bland annat genom information till unga och föräldrar.

Säkerhets och trygghets koordinator Seppo Mäenpää vid Vasa stad

På tisdag kväll ordnas ett seminarium för både unga och föräldrar där droganvändning och förebyggande arbete diskuteras. Seppo Mäenpää, som är säkerhets- och trygghetskoordinator i Vasa, är bekymrad över ungas attityder till alkohol och droger.

- Det är viktigast att ändra attityder och att alla förstår att det inte kan vara rätt att dagens 15-19 åriga flickor är lika ofta och lika rejält berusade som vuxna män var år 1968, säger Mäenpää.

Med samlade krafter för förebyggande

Vasa stad vill nu samla alla instanser inom staden, olika organisationer, polisen och handeln, som har med alkohol och droger att göra, för att tillsammans satsa på effektivare förebyggande arbete.

Vasa stad satsar på drogförebyggande arbete

Programmet är inte längre tillgängligt

Ett infopaket kommer också att skickas via skolnätverket Wilma till alla unga i Vasa. I infopaketet finns uppgifter och statistik om ungas alkohol och droganvändning. I infopaketet finns också råd om hur man som förälder ska diskutera droger och alkohol hemma.

Unga i Vasa tycker till om droganvändning

Programmet är inte längre tillgängligt

Dessutom har staden samlat ihop kontaktuppgifter till instanser som kan hjälpa. Vasa stad uppmuntrar också föräldrar till samarbete när det gäller bland annat hemkomsttider.

- Föräldrarna kan komma överens om gemensamma spelregler om tid för hemkomst med andra föräldrar. Vi har också listat vilken hjälp som finns att få om föräldrarna själva inte kan eller orkar ta tag i situationen, säger Mäenpää.

Dyster statistik

Statistiken kring ungas användande av droger och alkohol i Vasa är rätt dyster. Av Vasa stads drygt 1000 unga i 14-15 års ålder är 160 rejält berusade minst en gång i månaden.

Cirka 47 procent av 14-15 åringarna är av den åsikten att det är mycket lätt eller lätt att köpa öl och cider i närbutiken, vid kiosken eller bensinstationen. Omkring 14 procent av 14-15 åringarna i Vasa röker dagligen och cirka 100 har prövat droger.

I början av 2000-talet hade Vasa stad en liknande upplysningskampanj bland unga och föräldrar och den gav goda resultat. Den kampanj som man nu startar har man därför tänkt sig mer kontinuerlig.

Staden kommer med andra ord att informera om droganvändning och alkoholbruk flera gånger under året och dessutom kommer alkohol- och droganvändningen också att tas upp i skolorna.

Fler seminarier av det slag som ordnas på tisdag kväll kommer också att ordnas under året tror Seppo Mäenpää.