Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Företagare "skäligen tillfreds"

Från 2013
utvecklingsbolaget posintras logo
Bild: YLE/Stefan Härus

Företagare i Östnyland väljer sin etableringsort enligt hembygd och av familjeskäl. Det här kommer fram i en undersökning av Östnylands livskraft som utvecklingsbolaget Posintra låtit göra.

Östnyländska företag är också i regel små: kring 90 procent av företagen sysselsätter färre än fyra personer. Östnyland har endast lite (9 procent) kraftigt tillväxtorienterade företag. Självförsörjningsgraden är låg i synnerhet i de mindre kommunerna.

Invånarna i regionen saknar vissa tjänster inom hälsovården. En tredjedel av de som intervjuades för undersökningen pendlar till annan ort. Pendlarna kritiserar regionens trafikförbindelser och karriärmöjligheter.

Slutsatsen är att företagen ändå är ”skäligen tillfreds med rådande situation”, som det står i undersökningen. Den största delen av företagen är lojala till regionen, men den behöver tillväxtorienterade, sysselsättande företag.

Enligt Posintra måste Östnyland stärka rådande föreställningar bland annat genom regional marknadsföring samt tätare samarbete och kommunikation än tidigare.

Undersökningen gjordes med hjälp av intervjuer och panelundersökningar bland konsumenter, företagare och beslutsfattare i Östnyland och närliggande regioner, sammanlagt 1200 personer.