Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Utmanande att spara i gatuunderhållet i Raseborg

Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
En traktor röjer bort snö på en trattoar i Svartå.
Bildtext Det är en stor utmaning att spara i gatuunderhållet i Raseborg.

Samhällstekniska avdelningen måste så som alla enheter i Raseborg spara in på kostnaderna. Men ännu funderar man över var man kan spara in .

Att spara in på vinterunderhållet, blir svårt då man inte kan styra vädergudarna anser Henrik Westerlund ansvarig gatuchef i Raseborg.

Idag sköter runt 30 fordon om snöröjningen i Raseborg. De måste följa vissa föreskrifter när de får ploga bort snön, för att på det viset sänka kostnaderna.

Ifall det snöar mindre än 5 centimeter torr snö, får den inte plogas bort. Men blötare snö röjs bort redan då det snöat omkring 2 centimeter.

Programmet är inte längre tillgängligt
Radio Vega Västnyland: Svårt att spara i gatuunderhållet i Raseborg
Radio Vega Västnyland: Svårt att spara i gatuunderhållet i Raseborg - Spela upp på Arenan

Vägar till skolor och hälsocentraler plogas först

Det finns också regler som säger i vilken ordning vägarna plogas. Huvudvägarna genom samhällen, till skolor och hälsocentraler skall prioriteras högst. Därefter röjer man bort snön från bostadsområdena.

Att här ytterligare kunde minska på kostnaderna är svårt. Men alla arbetsmoment skall gås igenom för att se var man kan spara pengar.

- Att sänka på energikostnaderna är en möjlighet, säger Henrik Westerlund.

- En möjlighet kunde till exempel vara att släcka var tredje lampa på ett gatuavsnitt under natten.

I Svartå är det entreprenören Niklas Weckman som ser till att vägarna blir plogade i tid. Han förstår inte hur man skall kunna spara in på gatuunderhållet.

- Redan nu kör man med pressade priser, anser Weckman.

Vart tredje år gör Raseborgs stad en offentlig upphandling på vinterunderhållet.

Läs om samhällstekniska nämndens beslut

Samma regler för snöröjning i hela Raseborg