Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vårdare arbetar deltid för att orka

Från 2013
Uppdaterad 27.06.2014 11:02.
Vårdpersonal i sjukhuskorridor
Bild: Yle

Väldigt många vårdanställda i Österbotten jobbar deltid. I de flesta kommuner gör kring hälften av alla vårdare deltid. De enda undantagen är Vasa och Karleby där den stora majoriteten i stället jobbar heltid.

I Kronoby är det mer än 60 procent av de anställda inom social- och hälsovården som jobbar deltid. I hela landet är motsvarande siffra knappt 14 procent.
- Det är livskvalitet att jobba deltid, då orkar man bättre på jobbet och bättre hemma, säger Monica Häggblom som jobbar i på Sandbacka vårdcenter i Kronoby.

Jakobstad positiv till deltid

Det är kvalitet att få jobba deltid

Programmet är inte längre tillgängligt

På Jakobstads social- och hälsovårdsverk säger personalchef Päivi Stenman att arbetsgivaren är positiv till deltidsjobb och man försöker bevilja det till alla som vill. Stenman säger att deltid också gynnar arbetsgivaren.
- Lovar vi deltid har vi lättare att få hit folk. Och personalen mår bra, och det påverkar vården direkt. Kvaliteten blir bättre, säger Stenman.

Då många jobbar deltid har arbetsgivaren totalt sett också fler anställda. Då blir det lättare för arbetsgivaren att göra arbetslistor eller hitta någon som kan ta ett extra arbetspass.

Stenman säger att en orsak att så många väljer deltid är att österbottningarna tar modell från Sverige där många gör deltid. Vårdbranschen är dessutom kvinnodominerad och många väljer att stanna hemma med barnen också efter vårdledigheten.

Deltid är livskvalitet

Monica Takkula och Anita Berglund i Kronoby var hemma med sina barn och fortsatte sedan med deltid.
- Det finns annat i livet än jobb. Det viktigaste är att jag mår bra och inte sliter ut mig, säger Takkula.

Hon säger att den mindre lönen inte betyder så mycket, man får helt enkelt anpassa utgifterna enligt inkomsterna.

I Vasa är det bara drygt tio procent av de anställda inom social- och hälsovården som jobbar deltid, i Karleby är det drygt 20 procent. Inom K5 i Sydösterbotten och i Jakobstadsregionen gör hälften deltidsjobb. I Korsholm och Vörå är det 40 procent.

För hela landet ligger motsvarande siffra på knappt 14 procent, men där ingår också till exempel dagvårdspersonal. Räknar man inte in dem torde procenten deltidsanställda bli något högre också för hela landet.