Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Teatergrupper och fängelser bland stödmottagarna

Från 2013
Uppdaterad 07.02.2013 15:47.
Konventinellt lantbruk
Bild: YLE Bildtjänst Seppo Sarkkinen

Det är högt och lågt som blandas då EU delar ut lantbruksstöd till organisationer. År 2012 rörde sig stöden mellan 36 euro och 1,9 miljoner euro. Förutom lantbruksföretag har stödet också delats ut till bland annat teatergrupper och fängelser.

Bland de finlandssvenska stödmottagarna finns bland annat Yrkeshögskolan Novia och Wasa Segelförening. Föreningen Konstsamfundet fick å sin sida 67 000 euro för odlingarna vid Söderlångvik. I Raseborg beviljades landskapsmuseet 63 000 ero.

- Projektet hette Alla tiders Raseborg. Vi forskade i Raseborgs slotts medeltida infrastruktur, säger museichef Dan Lindholm.

EU-finansieringen var i nyckelroll.

- Visserligen krävs det motfinansiering, men det här projektet hade inte varit möjligt att genomföra utan det här stödet.

Stöd också till daghem

Lantbruksstödet går också till tiotals daghem. Två får stöd på över 15 000 euro, men största delen av stöden rör sig kring några hundralappar. Bland teatrarna gick det största stödet, 39 000 euro, till Paltamon harrastajateatteri-yhdistys. Flera statliga instanser har också beviljats stöd, bland dem sex stycken fängelser. Fängelserna får ändå inte någon direkt nytta av stöden.

- Pengarna går till statens bottenlösa kassa, till skattebetalarnas nytta, säger Pertti Saari som ansvarar för lantbruket vid Satakunta-fängelsets enhet i Vittis.

I Vittis handlar lantbruket om att rehabilitera fångarna.

- Lantbruksjobb är mycket bildande och dessutom rehabiliterande. Djuren är bättre fångvaktare än någon från personalen, säger han.

Bland fängelserna gick mest stöd till Pelso fängelse i Vaala, 375 000 euro.

Stödena kommer från Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Pengarna kan bland annat gå till att förbättra livskvaliteten på landsbygden och diversifiera näringslivet där eller för att stöda export av jordbruksprodukter till länder utanför EU.

Statistiken är för budgetåret 2012 (16.10.2011-15.10.2012) och innehåller inte stöd som har betalats ut till fysiska personer (bland annat privatpersoner och produktionsringar). De kommunvisa EU-stöden i sin helhet hittar du på Landsbygdsverkets sidor.

Läs också: